H? s? c?ng ty

Trung th?c
CÔNG TY TNHH LINH KI?N THANG MÁY NINGBO HST. ???c thành l?p vào tháng 4 n?m 2005, b?t ??u v?i vi?c s?n xu?t & # 39; H? TH?NG C?A THANG & # 39; cho l?nh v?c thang máy và ngay l?p t?c thành công trong vi?c g?n li?n v?i th? tr??ng do y?u t? quy?t ??nh và ch?t l??ng c?a lo?i Mitsubishi.
S? an toàn
S?n ph?m c?a chúng tôi có ch?t l??ng v??t tr?i v?i ch?ng ch? CE & amp; Ch?ng ch? CSA & amp; CCC. vv và chúng tôi c?ng có th? cung c?p cho khách hàng c?a mình v?i h?n 12 tháng th?i gian ho?t ??ng t?t. chúng tôi có ?? t? tin vào s?n ph?m c?a chúng tôi v? ch?t l??ng ...H?n+

Tin t?c

客服中心
工作時間

周一至周日

8:00 - 18:00

請直接QQ聯系!
展開客服
丝瓜污染版破解版ios_丝瓜污染版破解版_丝瓜污版下载安装